Tashi delek. Welcome in the Realm of Garudas.

Witaj na witrynie poświęconej dzogczen (Wielkiej Doskonałości), naukom Padmasambhawy, Słowianom i Odwiecznej Drodze Prawości.

Kreatywność wszechświata naucza was, tych, którzy mają szczęście

Jeżeli rozpoznajesz nierozdzielność samsary i nirwany jest to oznaką, że pojawiło się w tobie pełne urzeczywistnienie.

Żyjemy w zdegenerowanych czasach.
Buddyzm to opium.
Lamowie to sprzedawcy kłamstw.

Zajmij się uprawą swojego ogrodu.

„Jeśli spotkasz na drodze Buddę – zabij go!”
Porzuć wszystkie filozofie i religie -
OTWÓRZ SERCE.

Serce (a nie odpowiedzialny za myślenie analityczne – intelekt – mózg) jest tajemnym – mistycznym organem, który pozwala Ci współ-odczuwać z całym Stworzeniem. Serce jest też generatorem energii, która pozwala Ci na samouzdrowienie.
„Serce jest najpotężniejszym generatorem energii elektromagnetycznej ludzkiego ciała. Fizycy kwantowi odkryli, że poprzez serce uzyskujemy dostęp do pola energii punktu zerowego
wszechświata. Fizycy komentują to jednoznacznie: wiedza nie ma nic wspólnego z myśleniem, analizowaniem i interpretowaniem. Jest ona jakością odnalezioną w sercu i dzięki sercu.”

Serce jest lotosem – w którym Ty Absolut (bezosobowy pierwotny Byt, „Amitabha”, „Deus Pater”) rodzisz się…jako Padmasambhawa, człowiek Bóg – Chrystus…

JESTEŚ BOGIEM, ucieleśnionym Absolutem („Buddą”) – człowiek jest Bogiem w działaniu – „Bóg Ojciec” (Absolut, dharmakaja) przejawia się „jako aktywność” jaką jest ciało-mowa-umysł człowieka (nirmanakaja) – „Syn Boży”…Kreatywna Energia Boga, w której unoszą się jak w Oceanie Nieskończonej Przestrzeni światy i „z/w” której manifestuje się wszystko…jest „Duchem Świętym” (sambhogakaja)…to wszystko co trzeba wiedzieć.

Jesteś wszechmocną nieśmiertelną Obecnością – W Tobie Jest Cała Moc Stworzenia i Mądrość – Królestwo Boga. Nie potrzebujesz okultystycznych praktyk. Nie potrzebujesz żadnej „stopniowej ścieżki”. JESTEŚ ABSOLUTEM (BOGIEM) W DZIAŁANIU – To wszystko. TO JEST JEDYNA DHARMA, to jest nauka Chrystusa – za której ujawnienie (i głoszenie) został ukrzyżowany przez tych, którzy chcą zatrzymać „tajemnicę Boga” tylko dla siebie (przez faryzeuszy-wężowe plemię demonów-okultystów, którzy mieszkańcom Ziemi narzucają religie w postaci „kultu relikwii i okultystycznej goecji”, i sprowadzają ludzi do roli swoich niewolników).

Żyjemy w zdegenerowanych czasach – uważajcie też na fałszywych „buddyjskich” nauczycieli. Nie każdy, kto nazywa siebie „guru i joginem” – nim jest. Osobiście znam już przynajmniej dziesięciu „buddystów” w Sandze, będących masonami, talmudystami i satanistami – którzy krzewią doktrynę satanistyczną (pod pozorem „nauczania buddyzmu”)…uważajcie na okultystów i fałszywych „tertonów”.

Padmasambhawa mówi: Błądzi jogin, który twierdzi, że wszystko jest umysłem i postępuje w sposób frywolny.
Nie wystarczy uważać się za praktykującego tantrę, a następnie powstrzymywać się od przyswajania sobie tego, co szlachetne i nie unikać złych czynów.
Istotne jest, żeby wszyscy praktykujący tantrę doskonalili w sobie wielkie współczucie.
Z wielkim wysiłkiem wykonuj jedynie zdrowe i szlachetne działania ciała, mowy i umysłu.
Unikaj nawet najdrobniejszej nieszlachetności czy występku.

Pełen Współczucia, Szlachetny Pan Sziwa – Bóg w osobie Guru Pemy przybył do Tybetu – krainy demonów, aby ujarzmić – pochodzących od Nagów – Tybetańczyków i związać ich z odwieczną Dharmą…

„Niewielu jest tu takich, którzy rozumieją różnicę pomiędzy dharmą, a nie-dharmą”.

„Tybetańscy praktykujący /…/ nie posiadają ani krzty koncentracji, a ich działania rozpraszają się w szamańskich inkantacjach. Nie wiedząc, jak w naturalny sposób oczyścić trzy trucizny, ofiarowują tormy z ciała i krwi. Nie praktykując w celu osiągnięcia najwyższego siddhi, pragną magicznych mocy, potomstwa i bogactwa. Niewłaściwie stosując tajemną Mantrę, wyjawiają jej tajemnice. Handlują ustnymi wyjaśnieniami jak kupcy, zajmują się magią i złymi czarami. Wielu z nich odrodzi się jako ludzie o błędnych poglądach”.
- Padmasambhawa (Zbiór Rad Padmasambhawy dla Jeszie Cogjal)

Dziś, w zdegenerowanych czasach, ślepe „poleganie na Tybetańczykach”, naśladowanie i powielanie ich okultystycznych praktyk – jest jeszcze bardziej pozbawione sensu niż było to w czasach obecności Padmasambhawy w Tybecie (i często jest bardzo niebezpieczną – prowadzącą na manowce drogą).

My Polacy – Słowianie – bogowie – i potomkowie kosmicznych bogów, nie jesteśmy demonami, nie pochodzimy od Nagów…dzięki naszym genom – DNA („Wszystko to, co Przy-RODZIE – czyli w przyrodzie przekazywane jest potomkom na poziomie duchowym i genetycznym”) – jest w nas obecne naturalnie Wielkie Współ-czucie, wysoka kultura („Kult-u-Ra” – kult zamieszkanej ziemi) i jednocześnie świadomość Boskości (buddyjska jedność przejrzystości i pustki) „ciała-Umysłu-świata” – Życia.

Buddyjskie Nauki Padmasambhawy to dharma, w postaci zręcznych środków – przeznaczona konkretnie ujarzmieniu demonicznych istot (Tybetu). Słowiańscy bogowie są inni – mamy swoją wrodzoną Mądrość…pielęgnujmy nasze własne tradycje, dbajmy o naszą krainę, kulturę i Rod – to, co praktykowane jest przez Tybetańczyków – nie musi być przeznaczone dla nas, ani być powodem do przenoszenia-powielania-kultywowania tego wszystkiego dosłownie na ziemi słowiańskich dewów. Czasy stają się coraz bardziej zdegenerowane – okultyzm jest narzędziem głównie w rękach zdegenerowanych istot (nawet jeśli nazywają siebie „buddystami” – „joginami” czy „lamami”). Nie ma pokoju między smokami i garudami (patrz: Sutra Króla Smoków). Zdegenerowane gady niszczą kolejne czyste krainy orłów – Berkutów. Trwa odwieczna wojna sił dobra ze złem. Bądźmy świadomi. Można mieć urzeczywistnienie Pradżnia Paramity…ale „non-dualizm” pozbawiony współodczuwania i ujarzmienia umysłu – praktykowany tak (przejawiający się) „na poziomie relatywnym” jest nihilizmem, satanizmem, a nie – przynoszącą szczęście wszystkim, ścieżką Oświeconego, samo-świadomego Boga. Nie przyjmujmy wszystkiego, tylko dlatego, że np. jakiś Chińczyk czy samozwańczy terton-schizofrenik nazywa to (swoją) „dharmą”…i nie zapraszajmy do słowiańskiej krainy…smoków…to jest i (niech) zawsze tak będzie – kraina ludzi-bogów i Garudów.

Watykan Cię więzi
przeklęci
lamowie
żydy w jarmułkach
i arabskie klechy
Jedynie sobą
Jesteś
gdy bosymi stopy
po słowiańskiej ziemi
po ogniu
po wodzie
z Perunową Mocą
na Swaroga drodze
tańczysz
z rusałkami
ze wiatrem we włosach
Nieśmiertelnymś
Bogiem

-7 kwietnia 2014, „Czime Cering – Mahadeva”

„Schodź z poglądem, wznosząc się z postępowaniem. Najważniejsze, by praktykować te dwa jako jedność. Taka jest moja ustna instrukcja.” – Padmasambhawa

Król Gesar

Jeśli dobro i odwaga wciąż istnieją na świecie, a nie tylko jako migotliwy cień na granicy snu, jeśli mądrość i harmonia wciąż istnieją na świecie, a nie tylko jako zapomniane marzenie w nigdy nie otwieranej księdze, to ukrywają się w biciu naszego serca. I dlatego z głębi serca wołamy głosami, które stają się jednym z głosem naszej zranionej ziemi. Nasze wołanie to silny wiatr wiejący poprzez całą ziemię, na którym unosi się jałowcowy dym. I po tym moście tęsknoty, gdy tak śpiewamy o nim, zstępuje sam Gesar, zawsze młody Król-lew, otoczony chorągwiami i proporcami łopocącymi na wietrze, ażeby wykuć broń, którą odetnie siłę życiową lęku i wątpliwości, pokona i zniszczy hordy demonów i ustanowi królestwo wolności, zaufania i radości, pozostające na zawsze w sercach nas wszystkich – „The Warrior Song of King Gesar”.
 
Znakomite! Putin Rinpocze o Wielkim Współ-czuciu, szczodrości i nieustraszoności (rosyjskiego – słowiańskiego) człowieka:


Władimir Władimirowicz: „Rosyjski człowiek, człowiek rosyjskiego świata, myśli przede wszystkim czym jest najwyższe moralne przeznaczenie człowieka i dlatego w większości skierowany jest nie na siebie, kochając – ale na zewnątrz, podczas gdy zachodnie wartości polegają na tym, że człowiek jest skierowany na siebie – i miarą jego sukcesu jest osobiste powodzenie.” BTW – według buriackich lamów Prezydent Rosji jest wcieleniem Białej Tary.

Obudźcie się Polacy! – i zobaczcie jak niszczy nasze słowiańskie dusze – zamieniający Polaków w „gojów” – niewolników żydowskiego świata – talmudyzm kryptożydów z Watykanu i syjonizm „polskich polityków” – Michników, Mazowieckich, Geremków itd. oraz będące w ich rękach media – oni wykorzystują naturalne dobro naszych serc – naszą słowiańską duszę – okupują nasze umysły i ziemię…zamieniają piękny słowiański świat w żydowską Judeopolonię – w kondominium, w którym Polacy, owszem mogą decydować – ale tylko o tym, na co wydać pieniądze w żydowskich „galerach handlowych”…zamieniają nas w demony, w morderców – i prowadzą na rzeź w bratobójczych wojnach z narodami Ziemi – wszystko po to by osadzić na tronie całego świata żydowskiego Antychrysta.
Zmartwychwstań Polsko – zmartwychwstańcie Polacy! Zmartwychwstań słowiański narodzie – niech zmartwychwstanie w Tobie świadomość i Moc Boga, która pozwala zobaczyć Prawdę, która da natchnienie i siłę by pokonać i wypędzić z Polski judeosatanistów i ich namiestników – masońskich polityków i watykańskich talmudycznych kłamców.
 
Współcześni Bohaterowie (MahaVira’s, Garudowie):


Święta RUŚ – Czysta Kraina Garudów – którą od wieków usiłują zniszczyć judeosataniści – zdegenerowane smoki-demony. Chwała jej obrońcom – słowiańskim bohaterskim ludziom-Bogom, Berkutowi i żołnierzom СПЕЦНАЗА РОССИИ! – Zwyciężajmy!
 
Kluczowym dla zrozumienia różnych dharm (rozumianych tu też jako aktywności) jest fakt – że mimo tego iż w spektrum widzialnej dla ludzkich oczu energii – „w ziemskiej gęstości” – jawimy się wszyscy jako „ludzie” – to mamy do czynienia z zupełnie różnymi istotami, „kosmicznymi klasami istot”. My Słowianie, przejawiamy naturalnie Wielkie Współczucie i w odróżnieniu od „gadzich potomków” – mamy „nieśmiertelną duszę”, której jesteśmy świadomi…jesteśmy z natury Nieśmiertelnymi Bogami…natomiast nagowie – smoki, nie, jakkolwiek długo mogą utrzymywać swoją formę i jakkolwiek potężne „siddhi” posiadają…związane jest to też z energią elementów, z którymi są te istoty związane.
Dotyczy to również Chazarów – gadziej rasy, która przywłaszczyła sobie imię „Żydów” – o tym ilu w „czasach ostatecznych” zostało prawdziwych Żydów (ludzi – Bogów) – mówią nawet teksty Objawienia – wspominając jedynie o 144-ech tysiącach, zapisanych w Księdze Życia Wiecznego.
 
Nie pozwól narzucić sobie „politycznej poprawności” i oskarżeń o „antysemityzm” – postawa taka to lansowana przez żydowskie sekty talmudyzacja innowierców – zabraniająca „gojom” („nie-żydom”) krytyki tych samozwańczych „panów świata” – to ma być prawo Nowego żydowskiego Porządku Świata. Talmudyzacja życia wprowadzana jest w Polsce na masową skalę przez media, promowana jest przez „gwiazdy popkultury”, new age’owe sekty, kryptożydów z Kościoła Rzymskiego, neokatechumenaty, Frondę i masonerię – polityków z PO/PiS/SLD/PSL/Twój Ruch  – za którymi stoi żydowskie bractwo B’nai B’rith i sekty takie jak Chabad Lubawicz.
 

 
Tradycja przeciw Ponowoczesności
 
Tradycjonalista stoi świadomie w opozycji wobec świata współczesnego. Świat współczesny ma przewagę, zatem tradycjonalista jest powstańcem, rewolucjonistą, wojownikiem przeciw ciemnemu wiekowi.

Tradycjonalizm nie może nie posiadać wymiaru politycznego i ideologicznego. Nie da się równocześnie żyć w świecie i być wolnym od świata. Świat jest wyzwaniem, wymagającym od nas odpowiedzi. Tradycjonaliści muszą jej udzielić. Ta odpowiedź w niewielkim tylko stopniu łączy się ze współczesnymi ideologiami politycznymi: liberalizmem, komunizmem i faszyzmem. Wszystkie te ideologie odrzucają tkankę świata współczesnego. Znaczy to, że tradycjonalizm potrzebuje nowej teorii. Nazywamy ją Czwartą Teorią Polityczną. Teorii tej jeszcze nie ma, ale powinna istnieć. Znaczy to, że ona będzie. Tradycjonalista nie może być liberałem, nawet więcej – powinien być anty-liberałem. Nie może on jednak być antyliberałem immanentnym,
ale powinien odrzucać w liberalizmie absolutnie wszystko – jednostkę, człowieka, wolność, rynek, postęp, kapitał, rozkosz, prawo, konsumpcję, Zachód, USA, prawa człowieka itd.
Jednak nie w imię klasy (proletariat) i nie w imię rasy (nazizm), ale w imię Tradycji.

Tradycjonaliści powinni być światową rewolucyjną kontr-elitą. Ich przeciwnik to globalna elita. W końcu czasów światem włada antychryst/dadżdżal. Wszyscy mający we współczesnym świecie władzę to marionetki, ponieważ idą na kompromis z duchem współczesności, który jest duchem anty-Tradycji. Albo ta elita, albo my. Przeciw niej powinna być rozwinięta planetarna wojna. Antychryst jest silny? Nie da się ukryć. Bóg jest jednak silniejszy.

- Aleksander Dugin.

 

Subskrybuj mój newsletter

* Confirmed subscribers: 865, unconfirmed subscribers: 31

 

Imię 
E-mail 
Share

Czime Rigdzin Rinpocze

Czas w tybetańskiej historii buddyjskiej jest liczony w eonach,wielkich cyklach kosmicznych. W każdym takim cyklu manifestowały się Wiedza i Oświecenie, ukazując wszystkim czującym istotom Ponadczasowe, Najwyższe Oświecenie. W naszym cyklu czasowym, w kraju zwanym dziś jako Nepal pojawił się Budda Siakjamuni [całkowicie przebudzony mędrzec z klanu Siakjów] i ukazał odbicie naszego oświeconego umysłu. Podczas poprzedniego cyklu kosmicznego pojawił się Budda Rinczien Njingpo [Esencja Klejnotu] i przekazał mądrość czterem istotom świadomości, zwanym jako Ypame [Bezgraniczne Światło], Czenrezig [Wielkie Współczucie], Cziano Dordże [Dzierżyciel Wadżry] i Nudan Dordże [Niewzruszona Potężna Wadżra].

Istoty te poświęciły się pracy dla wyzwolenia wszystkich czujących istot, przyjmując z inspiracji Buddy Rincziena Njingpo ślubowanie bodhisattwy. W obecnej epoce Nudan Dordże odrodził się najpierw jako główny uczeń Buddy Siakjamuniego, Śariputra. Następnie przyjął odrodzenie jako jeden z ośmiu wielkich adeptów tantry, Dordże Humdze. Dordże Humdze [Humkara] otrzymał przekaz linii Buddy Garab Dordże, który jako pierwszy udzielił nauk dzogczen, a następnie zaczął medytować w Diamentowej Jaskini Guru Rinpocze. Od adepta dzogczen Gaga Siddhi, w tajemnej jaskini w górach Karakorum na granicy z Afganistanem, otrzymał też przekaz cziulen, dzięki któremu, zamiast jedzenia można się odżywiać esencją elementów. Urzeczywistniając tę praktykę, Dordże Humdze stał się niewidzialny. Gdy Guru Rinpocze przyniósł nauki tantry do Tybetu, Nuden Dordże odrodził się jako Dowang Kyecziung Lotsawa, jeden z najbliższych dwudziestu pięciu uczniów Guru Rinpocze. W Czimphu, Thamdrug i Śitro Dedro, wraz z wielką dakinią Jeszie Tsogyal otrzymał wiele przekazów mądrości. Przez cały czas, aż do odejścia Guru Rinpocze w inne wymiary pozostawał jego najbliższym uczniem. Kyecziung Lotsawa był wielkim mistrzem i posiadał moc przyciągania ptaków przy użyciu mudr, mistycznych gestów rąk. Tym sposobem był w stanie dotrzeć do istot na wielu poziomach bytu, nauczać je Natury Rzeczywistości i umożliwiać im osiągnięcie urzeczywistnienia. Następnie Nudan Dordże odrodził się jako Gyalwa Thondub, główny uczeń Maczig Labdron, sławnej kobiety-siddhy i lamy, ktora rozwinęła praktykę czod. Potem odradzał się jako: Namgyal Gonpo, syn Rigdzina Godem, założyciela Północnej Linii Skarbnicy Mistycznego Odkrycia; jako mahasiddha Sandzie Palsangpo; mahasiddha Tongczio Repa, mahasiddha Bumpa, terton Czienpo Dudul Dordże i Takśam Nuden Dordże. W XIX wieku, na polecenie Buddy Padmasambhawy odrodził się jednocześnie w dwóch ciałach, jako dwie wielkie istoty: Nuden Dordże Drophang Lingpa i Dudziom Lingpa. Ci dwaj mistrzowie bardzo szeroko nauczali w Tybecie, a ich wpływ na pomyślność i szczeście wielu istot był ogromny. Nuden Dordże Drophang Lingpa odkrył 23 tomy różnego rodzaju term, jak również magiczne instrumenty rytualne, które wcielają w siebie energię Dordże Drolo. Są to wielkie dordże i phurba, będące obecnie własnością Czime Rigdzina Rinpocze i dzięki którym nosi on imię Khordong Terczien Nudan Dordże Drophang Ling Pa Drollo Tsel. Odkrył też zdumiewające dodom thigom toden, wykonane z kamienia pudło-termę, wysokości ponad pół metra. Pudło to nosi na sobie ślady rąk wielkiej dakinii mądrości Jeszie Tsogyal, a także odcisk kciuka Guru Pemy. Ta inkarnacja Nudana Dordże miała nadzwyczajne moce magiczne: mogła latać w powietrzu, przebywać pod wodą lub znikać. Lama ten żył 63 lata, zaś w dniu jego śmierci na niebie pojawiła się wielka tęcza, emanująca ze wzgórz, na których umarł. Druga inkarnacja, Dudul Dordże żyła tylki 5 lat. Trzecia inkarnacja, Kalden Lingpa żyła 37 lat i odkryła dwa bardzo ważne tomy term i magiczną skrzynię. Czwarta inkarnacja Nudana Dordże Drophang Lingpy, Khordong Terczien Tulku Czime Rigdzin Rinpocze to jeden z największych mistrzów szkoły Ningmapa.

Get the Flash Player to see this content.

( Fragmenty archiwalnego filmu z wizyty Rinpocze w Polsce – 1993 )

Czime Rigdzin Rinpocze urodził się w pełnię księżyca piątego miesiąca roku Wodnego Psa [1922]. Pierwszym lamą, który rozpoznał go jako inkarnację był mistrz Tsulro Tulku. Później został rozpoznany przez następujących lamów: Ziczien Orgyen Cziemczioga, Tertona Sogyala, Avam Tertona, Do Khyentse, Sakja Trizina, Jogcziena Pema Rigdzina, Minlinga Tricziena, Panczen Lamę Ertini i XIII Dalaj Lamę. Wykonano wówczas trzy specjalne sesje wróżebne tang-ril, podczas których wiele różnych imion napisanych na papierze, zostało umieszczonych wewnątrz kul z ciasta. W każdej z trzech prób jedynym imieniem, które pozostawało na powierzchni wody i nie tonęło było imię Czime Rigdzin Rinpocze. Z tego powodu nikt nie miał wątpliwości, że jest on prawdziwą inkarnacją Nudana Dordże Drophanga Lingpy. Tang-ril zostało przeprowadzone w trzech bardzo pomyślnych miejscach, co gwarantowało im całkowitą wiarygodność: przed najstarszym posągiem w Tybecie Dzioło-dzie, przed świątynia Dżokang w Lhasie i przed zgromadzeniem lamów wykonujących pełne mocy praktyki strażników w gompie Khordong. Gdy Czime Rigdzin Rinpocze miał cztery lata, został intronizowany w gompie Khordong jako dzierżawca linii Nudana Dordże Drophang Lingpy.Czime Rigdzin Rinpocze został też rozpoznany jako inkarnacja ciała Kyecziung Lotsawy, mowy Nanam Dordże Dudzioma i umysłu Guru Padmasambhawy.

Wizyta CRL we Wrocławiu, 1995

[CRL Wrocław - 1995 ; VIDEO]

Share

Guru Rinpocze

Pad sdongs brTsegs pa:

Ja, który jestem znany jako Powstały z Siebie Lotos, który wyemanował z ośrodka serca Buddy Amitabhy. Jestem Arja Awalokiteśwarą, będącym promieniem światła Mowy.Jestem bratem wszystkich dakiń i królem bohaterów [Vira]. Jestem duchową aktywnością wszystkich buddów trzech czasów. Jestem tym, który posiadając wielką moc współczucia, pojawia się jako nirmanakaja niezrównanego Samantabhadry Mahawadżradhary. Jestem falą duchowej aktywności, która wszystkich kieruje na ścieżkę, wypełniając nadzieją umysły wszystkich czujących istot.

Padmasambhawa czyli Guru Rinpocze: Drogocenny Guru – jak nazywają go tybetańczycy, to mahaguru, który w VIII wieku wprowadził buddyzm do Tybetu. Zaproszony przez krola Trisong Detsena, za radą wielkiego indyjskiego khenpo Śantarakszity, Padmasambhawa miał pozostać w Tybecie blisko 55 lat. Podróżował przez cały kraj nauczając i praktykując, poskramiając siły, które przeszkadzały dharmie Buddy, napełniając swym błogosławieństwem krajobraz Tybetu i Himalajów. Dzięki temu nauka Buddy zaczęła przenikać samą tkankę życia tybetańczyków i właśnie współczuciu Padmasambhawy, jego błogosławieństwu i jego wszechogarniającej wizji buddyzm tybetański zawdzięcza swój szczególny dynamizm i magię, swą żywotność i powodzenie.

Share

Spójrz Buddzie w oczy…

Lamowie i dakinie

 

 

Thangki, tsagli, sacred art

Share

Buddyjskie pielgrzymki

[Photos by "A.R. and Friends"]

Share

Samsara News

„Co na górze…to na dole”

Publikujemy następującą, niezbitą dokumentację w nadziei uwolnienia wszystkich ludzi od rażącego rasizmu tej talmudycznej literatury nienawiści, która jest podręcznikiem żydowskiej supremacji na całym świecie…TALMUD OBNAŻONY:


[ Więcej cytatów z Talmudu - click here - SAMSARA NEWS » ]

Tsering poleca:

Tajemnica Tajemnych Stowarzyszeń

YouTube Preview Image

 

Zobacz też – Karol Wojtyła, Żyd (i mason) – Katz:

YouTube Preview Image

Wszystkie odłamy judaizmu zgadzają się, że osoba, której matka jest Żydówką — jest Żydem, a dzieci każdej kobiety, która jest Żydówką — są Żydami. „Zasada matrylinearności” jest niepodważalnym kryterium i nie zmienia go ani fakt wychowania się w innej kulturze ani związek z inną religią.

„Yaakov Wise, żydowski historyk mieszkający w Manchester twierdzi, że papież Jan Paweł II miał pochodzenie żydowskie. Yaakov Wise, badacz żydowskiej historii i filozofii zainteresował się pochodzeniem Karola Wojtyły po przyglądnięciu się fotografiom matki Karola Wojtyły, Emilii Kaczorowskiej. Wise pokazał zdjęcia matki Karola Wojtyly kilku osobom, nie informując czyje jest to zdjęcie. “Wszyscy [moi rozmówcy] powiedzieli, że [osoba na zdjęciu] wygląda na Żydówkę. Wobec tego rozpocząłem badania jej pochodzenia.” – powiedział Yaakov Wise.

Wise twierdzi, że jakkolwiek ojciec Karola Wojtyły był etnicznym Polakiem, to matka mogła mieć pochodzenie żydowskie. “Emilia Kaczorowka to po angielsku Emily Katz, a Katz jest popularnym nazwiskiem Żydów z Europy Wschodniej” – uważa Wise.

Yaakov Wise przypomina również, że ojciec Emilii – Feliks Kaczowski, był przedsiębiorcą w Bielsku-Białej. Babcia Emilii – ciągnie dalej Wise – nazywała się Maria Anna Scholz, “to po angielsku Schulze, co jest równie popularnym nazwiskiem wśród Żydów, tak samo jak Rybicka, bądź “Ryback”, jak nazywała się prababcia Karola Wojtyły, Zuzanna”. Wszystkie te nazwiska i ich odpowiedniki znajdują się na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Bialej – dodaje Yaakov Wise”.

 

Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele Katolickim w Polsce:

YouTube Preview Image

 

[ BTW Prawosławne Carstwo Rosyjskie - to tzw. Trzeci Rzym ]

 

Watykan – “Aula Pawła VI”.

Rzymski Kościół nie ukrywa już swojego (prawdziwego) boga. W czasie II wojny światowej Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini – późniejszy papież Paweł VI pracował dla wywiadu wojskowego w Biurze Służb Strategicznych (OSS), prekursorze CIA, a także dla brytyjskiego i sowieckiego wywiadu, przesyłał informacje służące aliantom do wykrywania celów strategicznych do bombardowań…był wielbicielem komunizmu i homoseksualistą, jako głowa Kościoła Rzymskiego mianował Michele Sindona swoim “zaufanym człowiekiem” zarządzającym pieniędzmi sycylijskiej mafii, loży P2 i CIA; Papież ten z furią niszczył państwa chrześcijańskie – ale na publicznej audiencji przyjął grupę talmudycznych rabinów. To Paweł VI zdecydował o pozbyciu się sutanny i noszeniu świeckiej odzieży przez księży…francuski pisarz Roger Peyrefitte, na łamach włoskiego tygodnika Il Tempo, dokładnie 4 kwietnia w numerze 13/1976, przypomniał Pawłowi VI, że gdy był jeszcze arcybiskupem Mediolanu, odwiedził po cywilnemu lupanar dla mężczyzn. Miał tego dnia pecha, bo został schwytany przez karabinierów w niedwuznacznej sytuacji z pewnym rudowłosym aktorem, w którym kochał się tak bardzo, że przyjął jego imię – Paolo – z numerem porządkowym VI [chodzi o Paola Carliniego...o sekretach namiętnego seksualnego związku z Pawłem VI Carlini opowiedział szczegółowo tuż przed swoją śmiercią] … 11 maja 1993 Jan Paweł II otworzył proces beatyfikacyjny Pawła VI, który zakończył się 18 marca 1999. 20 grudnia 2012 Benedykt XVI promulgował dekret o…heroiczności cnót Pawła VI).
Posąg “Zmartwychwstania” w Auli Pawła VI, autorstwa Pericle Fazzini z roku 1977  rzekomo pokazuje „Jezusa wyłaniającego się z krateru…po bombie nuklearnej”. W rzeczywistości to anioł zagłady Abaddon (“Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON” – Ap 9:10.)  – w okultyzmie Abaddon jest „aniołem zła” – demonem.  Collin de Plancy, autor Słownika wiedzy tajemnej, identyfikuje go z Samaelem (w Targumie Samael utożsamiany jest z Lucyferem … literatura żydowska utożsamia Samaela z Szatanem…kabaliści uważają, że po powtórnym przyjściu Mesjasza Samael zostanie uwolniony od śmierci…stąd tytuł tego plugawego dzieła – „Zmartwychwstanie”) – kliknij na zdjęcie żeby zobaczyć inne ujęcie:

…zobacz też – Pope Francis worships Lucifer.

 

Watykan, “Aula Pawła VI” – „Jako formę rekreacji w czasie pracowitego harmonogramu zajęć, Benedykt XVI wybrał odpoczynek przez oglądanie niebezpiecznych figur akrobatycznych w wykonaniu młodzieńczych, męskich ciał. Było to przedstawienie zespołu akrobatycznego Pellegrini Brothers,  sławnych włoskich akrobatów, którzy występowali przed papieżem w środę 15.12.2010 r. w Watykańskiej sali Pawła VI. Częścią przedstawienia było zrzucenie przez akrobatów koszul przed papieżem, a następnie zaprezentowanie akrobacji w stroju topless. Kiedy już krótkie przedstawienie zakończyło się, miał miejsce następny pokaz mięśni ku ogólnej uciesze rzymskich prałatów i papieża, którzy swój zachwyt wyrazili owacją na stojąco.  Nie zapominajmy o drobnym szczególe, mianowicie o tym, że członkowie zespołu Pellegrini Brothers co najmniej darzą sympatią homoseksualizm, skoro w lipcu 2008 r. występowali w Barcelona Gay Circus
…zobacz też – Pedofilia: brudny sekret Talmudu.

 

Żydomason Bergoglio

Dokument ujawniony w Argentynie dostarcza dowodu na to, że pseudo-”kardynał” Jorge Bergoglio był członkiem żydomasońskiego Rotary Club w Buenos Aires. Jak wiadomo, Rotary Club, tak jak i Lions Club, jest para-żydomasońską instytucją używaną przez żydomasonerię do rekrutacji członków i rozpowszechniania swoich idei.

Deklaracja anathemy (klątwy) na Franciszka Bergoglio.
Wschodni Chrześcijański Kościół – Bizantyjski Patriarchat w łasce Trójcy Świętej deklaruje Boże przekleństwo — anathemę (wg. Gal.1, 8-9) na rzymskiego biskupa Franciszka Bergoglio:
YouTube Preview Image

 

Żydowski ekstremizm

 

Zobacz film o sekcie Chabad Lubawicz…

[włącz napisy – PL]

Każdy słyszał i słyszy dużo o „islamskim ekstremizmie”, „białym ekstremizmie”, czy nawet „chrześcijańskim ekstremizmie” – lecz bardzo niewiele jest informacji w mass mediach o żydowskich ekstremistach, którzy dzierżą zgubną władzę nad mediami, rządem i finansami…poznaj żydowską sektę Chabad LubawiczChabad jest wiodącą siłą życia żydowskiegow porównaniu do rasistowskich poglądów „o wyższości żydowskiej rasy i roli gojów w świecie żydów” prezentowanych otwarcie  przez tych zwyrodnialców, Hitler  – to był zaledwie „mały łobuz”…zastanawiasz się dlaczego ich działalność nie jest zakazana, tak jak potępiony i  zakazany został faszyzm…otóż dlatego, że ta mafia ustanawia dziś prawo i ma wpływ na polityków, kapłanów i media, na całym niemal świecie….a każdą krytykę tych talmudycznych satanistów odpiera się oskarżeniami o „antysemityzm”.

UWAGA: ta niebezpieczna sekta, talmudycznych-zwyrodnialców – „Chabad Lubawicz”, dzięki zaproszeniu „polskich” władz działa już również w Polsce oficjalnie, podobnie jak żydowska Loża PolinB’nai B’rith.

Nie pozwól narzucić sobie „politycznej poprawności” i oskarżeń o „antysemityzm” – postawa taka to lansowana przez żydowskie sekty talmudyzacja innowierców – zabraniająca „gojom” („nie-żydom”) krytyki tych samozwańczych „panów świata” – to ma być prawo Nowego żydowskiego Porządku Świata. Talmudyzacja życia wprowadzana jest w Polsce na masową skalę przez media, promowana jest przez „gwiazdy popkultury”, new age’owe sekty, kryptożydów z Kościoła Rzymskiego, neokatechumenaty, Frondę i masonerię – polityków z PO/PiS/SLD/PSL/Twój Ruch  – za którymi stoi żydowskie bractwo B’nai B’rith i sekty takie jak Chabad Lubawicz...

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

 Zobacz też:

Talmudyzacja świata innowierców – cz.1 (Prawa noachidów)

Talmudyzacja świata innowierców – cz.2 (Chabad Lubawicz)

 

 

„W czasach Kali Jugi mamy wiele przeszkód na drodze urzeczywistnienia. Przeszkody te są ludźmi uwarunkowanymi przez namiętności”.

„Jakże to smutne! Cóż można osiągnąć, chwytając miraż?”

Share

IDŹ POD PRĄDShare